Bli medlem

Barnboksbildens vänner startades 1989 och arbetar för att öka kunskapen om barnböckers illustrationer. Som medlem får du ta del i medlemsmöten, medlemstidningen Solägget, gratis inträde på Göteborgs Konstmuseum och 20% rabatt i Konstmuseets butik.

BLI MEDLEM
Kostnaden är 250 kr/år. Plusgirokonto: 444 97 35-2

Medlemsmöten
Fyra gånger per år har föreningen föredragskvällar och medlemsmöten.

Medlemstidningen Solägget
Vår medlemstidning heter Solägget och utkommer med två nummer per år. Medlemsbladet Solsidan utkommer också två gånger per år.

Gratis inträde på Göteborgs Konstmuseum
Som medlem i Barnboksbildens Vänner går du in gratis på Göteborgs Konstmuseum. Observera att tilläggsavgifter kan gälla för vissa specialutställningar. Du har också 20% rabatt i Konstmuseets butik.