Hemma i bilderboken

En utställning om hemmet, familjen, kaos, ordning, lek och läggdags

Bilderboken är barns första möte med konsten och många av oss har starka minnen av just barndomens bilder. Denna bilderboksvärld är ett kulturarv som kommande generation får ta del av. Föreningen Barnboksbildens Vänner har sedan 1989 köpt in original av bilderböcker och donerat dem till Göteborgs konstmuseum. Idag omfattar samlingen ca 3000 verk av ett åttiotal nordiska konstnärer.

Ett av föreningens mål är att sprida kunskap om barn och bilder samt att stimulera intresset för illustrationer. Därför startade föreningens styrelse under 2017 vandringsutställningen Hemma i bilderboken för skolor och bibliotek.

Detta har kunnat förverkligas tack vare generösa bidrag från Hebert och Karin Jacobssons stiftelse, Kungliga och Hvitfeldtska Stiftelsen, Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, Donationsfond samt Stiftelsen Göteborgs Barnhusfond.

Hemma i bilderboken består av bilder som donerats av Barnboksbildens Vänner till Göteborgs konstmuseum.

Välkommen in i bilderbokens värld!

Vill du veta mer? Kontakta ordförande Christina Wedenmark, christina.wedenmark@hotmail.com

Bild: Lena Andersson, ”Linnea i målarens trädgård” Göteborgs konstmuseum, foto: Hossein Sehatlou