Barnboksbildens vänner bjuder in till årsmöte den 29 mars

Plats: HDK, Glashuset, ingång från Chalmersgatan 4
Tid: 29 mars 2023, kl 19
Pris: (förtäring) 180 kr för medlemmar
200 kr för icke medlemmar
120 kr för studerande

Agneta Edwards: Bilderbokens mångfald och möjligheter

”Litteratur har inga gränser, det tycker jag märks särskilt tydligt när skickliga bilderboksmakare är i farten.”/Agneta Edwards, Bilderbokens mångfald och möjligheter F – 3

Agneta Edwards är litteraturpedagog, författare och lärare på den 1-åriga kursen Bilderbok på Sörängens Folkhögskola, samt föreläsare inom förskola, skola och bibliotek. År 2021 tilldelades hon Gulliverpriset. Ur kommitténs motivering:

”Agneta Edwards är en inspiratör som med entusiasm och glöd utmanar läsaren, stor som liten, att med lekfull nyfikenhet utforska bilderbokens möjligheter.”

I föredraget talar Agneta utifrån sin nyutkomna bok Bilderbokens mångfald och möjligheter F – 3 (N&K 2023) om bilderboken som litteratur för alla åldrar, där vi förutom svindlande äventyr och resor genom tid och rum kan möta allt såväl komplexa berättelser med existentiella frågeställningar och psykologiskt bråddjup som ekokritik. Och hur bilderbokens litterära och visuella gestaltning både möjliggör och bjuder in till lekfulla påhitt som intertextualitet, metafiktion och andra spännande grepp.

Tidigare utgivning:
Bilderbokens mångfald och möjligheter Förskola, N&K 2008/2019
Boksamtal med bilderböcker, N&K 2017.
Önskemål om glutenfri eller vegetarisk mat meddelas vid anmälan.
Boklotteri och försäljning av böcker.
Anmälan senast 27 mars till christina.wedenmark@hotmail.com
eller Christina Wedenmark 0702-063943
Meddela förhinder senast 27 mars.

Välkomna!