Till minne av vår medlem Carin Aust har hennes anhöriga och vänner skänkt 7500 kr till Barnboksbildens vänner. Tack för att vi finns i era tankar!